Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

~ 800.000 Ευρώ από τα αντισταθμιστικά ανεμογεννητριών. Β! αυτή φάση- ενέργειαΔρ. Τάκης Χ. Ιορδάνης                       Προς 

Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου           1 ) τη Δημοτική Κοινότητα


  Λέσβου «ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»           Αντίσσης


- π. Διευθύνων  Σύμβουλος της                  2) τον Πρόεδρο της Δ.Κ.


   Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων                 . κ. Κυριάκο Αμπατζή


- π. Πρόεδρος του Πανελληνίου                          3) προς τα μέλη  του  Δ.Σ.

 Συλλόγου Μεταλλειολόγων Μηχανικών.          προσωπικά σε ένα έκαστο


- Αγησιλάου   9                                                   3)κ. Κυριάκο Καραμιχαήλ


   Ηλιούπολη 163 46                                4) κα Αικ. Μπαντζάνα .


6977503461                                                            5) . Ιγνατιο  Θυμέλη

                                                                                                6 ) Γεώργιο  Δουρουδή
Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014
                                                             Κοιν : 1) Δήμο Λέσβου
                                                                       2) Αντιδημαρχία Ερεσού Αντίσσης
                                                                       3) Σύλλογος Αντισσαίων της Αθήνας  
                                                                       4) Τα Μέλη της Επιτροπής που μελέ-
                                                                            τησε και τεκμηρίωσε τα σχετικώς   .                                                                           διεκδικούμενα, το θέρος του 2012
                                                                       5) Τους υπογράψαντες
                                                                           α) το  πρώτο σχετικό έγγραφό μας
                                                                                προς το Δήμο της ..11.2012
                                                                           β) την εξώδικο πρόσκλησή μας  

      Αγαπητοί συγχωριανοί, αγαπητοί φίλοι,

Σε συνέχεια της προς εσάς κοινοποιηθείσης από 10 Φεβρουαρίου 2014 επιστολής μου (Συνημ.1), της απευθυνομένης προς τους δώδεκα (12) συγχωριανούς μας που συνυπέγραψαν μαζί μου την εξώδικο πρόσκληση προς το Δήμαρχο κ. Δ. Φ. Βουνάτσο, εν αναφορά προς τα αντισταθμιστικά οφέλη τα εκ των Ανεμογεννητριών, η οποία του επιδόθηκε την 21.11.2014 και συγκεκριμένα τους κ.κ. : Προκόπη  Π. Πινέλλη,  Δημήτριο Θ. Ψωμαδέλλη,  Δημήτριο  Μ. Πασαδέλλη,Κυριάκο  Μ. Καραμιχαήλ Γεώργιο  Χρ. Φραντζή,  Αντώνη Παπαπορφυρίου Βάγια Σ.Καρίνου, Γιάννη  Νεράντζο, Λουκή Δ. Λουκή, Δημητ. Κ . Βερβέρη, Μιχ. Βολέλλη και Μιχάλη   Ν. Δάρια, εν σχέσει προς την απαιτουμένη  δράση για τη σχετική  Β! φάση- ενέργεια, επανέρχομαι σχετικώς δια της παρούσης. Απευθύνομαι δε προς εσάς τους εκλεγμένους τοπικούς άρχοντες του χωριού μας ως τους σχετικά αρμόδιους . Συγκεκριμένα η Β! αυτή φάση- ενέργεια, αφορά στα 700 .000 -800.000 Ευρώ τα οποία από της ισχύος του σχετικού νόμου το 2006 προκύπτουν αθροιστικά ως σήμερα, τα οποία ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην Κοινότητά μας και που ατυχώς έχουν χρησιμοποιηθεί αλλαχού και όχι βεβαίως κατά το πως το προβλέπει ο νόμος.

Εσείς ως οι κατά νόμο αρμόδιοι αλλά και δικαιούμενοι  να λάβετε την κατά νόμο απαιτουμένη απόφαση  πράττοντας  ως θεσμικώς προβλέπεται, θα διασφαλίσετε τα σχετικά συμφέροντα της Δημοτικής Κοινότητάς μας ως και των όλων των Αντισσαίων στο σύνολό τους. Η απόφασή σας αυτή θα αφορά στη χρήση των απαιτουμένων ενδίκων μέσων εκ μέρους της Δημοτικής Κοινότητας μας, ώστε δια της αντιστοίχου δικαστικής απόφασης  να έρθει στη κοινότητά μας το εν λόγω διεκδικούμενο ποσό, για να αξιοποιηθεί  σ’ αυτή σε έργα τα οποία προβλέπει ο νόμος. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 3468/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 7 του Νόμου 3851/2010. τα εκ των αντισταθμιστικών οφελών αυτά ποσά  θα πρέπει να διατίθενται για «την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης» στις περιοχές εντός των ορίων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί παραγωγής. Είναι πρόδηλο ότι μεγαλύτερης  σημασίας «έργο τοπικής κοινωνικής υποστήριξης» στο χωριό μας από  το Γηροκομείο δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Εξ άλλου  ας μη μας διαφεύγει ότι οι εγκαταστάσεις  αυτού από της ολοκληρώσεως τους μένουν επί χρόνια τώρα αναξιοποίητες, και με το χρόνο  απαξιώνονται εξ αιτίας της μη χρησιμοποιήσεως και της μη λειτουργίας τους και έτσι τα εκ των ανεμογεννητριών ποσά θα μπορούσαν να συμβάλουν στην διασφάλιση των ανωτέρω.

Προσβλέπω στην άμεση σχετική ενέργειά του Συμβουλίου σας, λαμβανομένου υπ’ όψη του γεγονότος ότι  ο χρόνος ως την 18η  Μαΐου τ.ε  ότε και διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων αρχόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι εξαιρετικά περιορισμένος.
Κλείνω αναφέροντάς σας ότι θέτω τον εαυτό μου στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση ή και  σχετική βοήθεια.

 Με πατριωτική αγάπη
και εκτίμηση  

 7.3.2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: