Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Aπό τo ειδικό τέλος εκ 3 % ΑΠΕ, το 1% στους οικιακούς καταναλωτές εκεί όπου οι Ανεμογεννήτριες είναι εγκατεστημένες.ιΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ&…………….Προς τoν
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ……… Υπουργό ΠΕΚΑ
ΛΕΣΒΟΥ ( Σ.Π.Π.Α.ΛΕΣΒ.)………….            κ. Γιάν. Μανιάτη
«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»   ……………  Αμαλίδος 17
Αγησιλάου 9, Ηλιούπολη……....……...……..   Αμπελόκηποι
ΑΘΗΝΑ 163 46 ……………….......................   ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 23 Απριλίου  2014

………………………………………Κοιν.: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα : Εκ του ειδικού τέλους 3% επί της πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας της παραγομένης  από ΑΠΕ,  το 1% αποδίδεται προς τους οικιακούς καταναλωτές των περιοχών εντός των οποίων είναι εγκατεστημένοι σταθμοί ΑΠΕ των Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων.

Σχετ.: 1) Το από 07 Φεβρουαρίου 2013 έγγραφό μας
…….. 2) Το από 25 Ιουλίου απαντητικό έγγραφο Γενικής Γραμμα-
…………τείας Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΥΑΠΕ/Φ17/2147/οικ.
…………14462/25.7.2013.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 Σας ευχόμαστε κατά πρώτο το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Βάσει των Ν.3468/2006 και  3851/2010 επί της παραγομένης  ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ειδικό τέλος εκ 3 % επί της πώλησης αυτής, αποδίδεται κατά 1,7% στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού μέσα στα διοικητικά όρια των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί ΑΠΕ και κατά 1% στους οικιακούς καταναλωτές των περιοχών των ιδίων Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων

Με το έγγραφο του καθ’ υμάς Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας της 25.7.2013  (σχετ.2), προκύπτει  ότι  εκ του τέλους του 3 %, το 1,7 % ήδη αποδίδεται « στους δήμους τα ποσά που αναλογούν εκ των σταθμών Α.Π.Ε. που βρίσκονται στην επικράτειά τους».
Σε ότι αφορά τα ποσά του 1% προς τους οικιακούς καταναλωτές των περιοχών εντός των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί ΑΠΕ των Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων, παρ’ όλο ότι τούτα κρατούνται για λογαριασμό τους από την 04.06.2010 (ως ο Νόμος προβλέπει), ακόμη αυτά δεν αποδίδονται και ότι θα αποδοθούν όπως επί λέξει αναφέρεται :
 « Μετά την ψήφιση των νέων διατάξεων, θα ακολουθήσει η έκδοση της ανωτέρω Κ.Υ.Α., βάσει της οποίας μεταξύ άλλων θα οριστεί και η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών».

Επειδή, παρ’ όλη την παρέλευση οκτώ περίπου μηνών από το έγγραφό της επικεφαλίδας (σχετ.2), ουδεμία σχετική πληροφόρηση υπήρξε ως στιγμής , παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε τα πιο κάτω:
1ον) Έχουν ψηφιστεί οι αναμενόμενες σχετικές νέες διατάξεις ; Αν ναι βάσει ποιού νόμου ;
2ον) Έχει εκδοθεί  η απαιτούμενη Κ.Υ.Α., βάσει της οποίας μεταξύ άλλων έχει οριστεί η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών; Αν ναι ποία είναι αυτή και σε ποίο ΦΕΚ μπορούμε να τη βρούμε;
3ον) Τέλος επί της ουσίας, αν ναι , πότε θα αρχίσει η πληρωμή των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών και πως θα ειδοποιηθούν τούτοι σχετικώς ;

Τα ανωτέρω αφορούν στα Αιολικά Πάρκα τα οποία είναι εγκατεστημένα στη Λέσβο και ειδικότερα στη χερσόνησο του Ορδύμνου, όπου και έχουν εγκατασταθεί από ετών τρία Αιολικά Πάρκα και συγκεκριμένα στις θέσεις α) «Ακρόχειρας» Αντίσσης  β) «Σκαμνιούδα» Αντίσσης και γ) «Καστρί» Σκαλοχωρίου.

Παρακαλούμε όπως τύχουμε της απαντήσεως σας επί των ανωτέρω, ώστε με τη σειρά μας να πληροφορήσουμε τους ενδιαφερομένους συμπατριώτες μας κατά τα ανωτέρω.

Με την πρέπουσα τιμή και εκτίμηση

                                                    Ο Πρόεδρος


                                              Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: