Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

H ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓIA TO ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ - ΛΕΣΒΟΥΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤHN  ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Α. ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
(ΣΠΑΣΙΜΟ ΑΥΤΟΥ).

Ο χωροταξικός σχεδιασμός του «Καλλικράτη» απ’ αρχής της εφαρμογής του σχετικού νόμου στη Λέσβο, το  νησί μας, απεδείχθη ιδιαίτερα κακός αφού δημιούργησε  ένα Δήμο ο οποίος αντί να υπηρετεί τους δημότες του, τους καταδυναστεύει. Το «αδιοίκητο» του, εξ απολύτως αντικειμενικών λόγων, αποτέλεσε το κύριο χαρακτηριστικό του απ’ την πρώτη στιγμή και τελικά ύστερα από την πρώτη περίοδο εφαρμογής του (2010-2014), στη συνείδηση όλων μας έχει «χρεωθεί» ως ένας Δήμος Τέρας.
Έτσι πάνδημο υπήρξε το αίτημα των κατοίκων της  Λέσβου για το χωροταξικό ανασχεδιασμό του «Καλλικράτη»  του νησιού μας σε πλέον του ενός Δήμους,  από το πρώτο κιόλας χρόνο της λειτουργία του. Δηλ. ο νόμος αυτός, υπήρξε ένας κακός νόμος.
Με βάση την αρχή, «ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ» , όταν οι Βουλευτές δεν εισηγούνται εγκαίρως και με λυσιτελή κοινοβουλευτικό τρόπο και έτσι ακολούθως, δεν επιτυγχάνουν με την συνταγματική αρμοδιότητά τους την κατάργηση ή την τροποποίηση ενός κακού νόμου, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε τις διατάξεις του άρθρου 120 του συντάγματος και με νόμιμη βάση αυτές τις διατάξεις, να προειδοποιήσουμε κάθε αρμόδιο κρατικό όργανο και δη τους Βουλευτές Λέσβου και τον Λέσβιο Υπουργό Δικαιοσύνης ότι, εμείς οι υπογράφοντες θα αγωνισθούμε με όλα τα μέσα της ηθικής νομιμοποίησης των απλών πολιτών που χρεωστούν στη Πατρίδα τους πρωτίστως τη προστασία του ισχύοντος Συντάγματός της, να αναθεωρηθεί η διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 περίπτωση 33 του Ν.3852/2010, περί οργανώσεως της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, σε τρόπο ώστε στο νησί μας να πάψει να υπάρχει ένας μόνο Δήμος.
Το ότι η εν λόγω διάταξη είναι ένας κακός νόμος προκύπτει αβιάστως «κοινή γνώμη εστί» από το ότι δεν εξυπηρετούνται τα πάσης φύσεως δικαιώματα των Λέσβιων πολιτών που έλκουν από την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν αμφισβητείται από κανένα ότι η λειτουργία των Δήμων είναι η σημαντικότερη έκφραση της τοπικής αυτοδιοικήσεως, εφ’ όσον βεβαίως λειτουργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Το γεγονός ότι την άποψη αυτή συμμερίζονται οι Λέσβιοι ανωτέρω πολιτικοί, αλλά αδυνατούν μέχρι στιγμής να εξυπηρετήσουν τον σκοπό της αναθεωρήσεως του συγκεκριμένου «κακού νόμου», παριστά αδήριτη την ανάγκη κινητοποιήσεως των απανταχού Λέσβιων και πρωτίστως  των πολιτών που κατοικούν στο Νησί.
Πρώτη πράξη κινητοποιήσεως αποτελεί η υπογραφή της παρούσας διακήρυξης ευχόμενοι να μη χρειαστεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Τέλος δηλώνουμε ότι ο αγώνας μας αυτός θα είναι συνεχής και αδιάλειπτος και θα σταματήσει τότε και μόνο τότε, όταν θα έχουμε στο χέρι μας φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο θα αναγράφεται  το «σπάσιμο» του Δήμου Λέσβου.

  Α/Α
Ονοματεπώνυμο
           ΥπογραφήΔεν υπάρχουν σχόλια: