Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Η Διακήρυξή μας της δεκαετίας του ‘80 για τη Σωτηρία, Διατήρηση και Προβολή του Απολιθωμένου Δάσους.



Η Διακήρυξή μας της δεκαετίας του ‘80 για τη Σωτηρία, Διατήρηση και Προβολή του Απολιθωμένου Δάσους.

Στο χθεσινό σημείωμα μου « Στη μνήμη σκαπανέως για το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου » κατέγραφα το πώς ήταν τα πράγματα και τι είχε γίνει σχετικώς ως το 1973 που έφυγα  για τις σπουδές του διδακτορικού μου απ’ την Αγγλία.
 Τα χρόνια πέρασαν και όταν γύρισα από ατυχώς  που διαπίστωσα ήταν ότι ουδέν είχε γίνει προς την κατεύθυνση της Σωτηρίας, Διατήρησης και Προβολής του Απολιθωμένου.
Άρχισα να συζητώ το θέμα με διαφόρους και εκείνος ο οποίος με εγκαρδίωσε να ξεκινήσουμε την σχετική προσπάθειά μας προς την κατεύθυνση αυτή ήταν ο αείμνηστος καθηγητής μου στο Β! Πρακτικό Μυτιλήνης  Αθαν. Τσερνόγλου.  Ήταν πάντα για μένα κάτι το ξεχωριστό ύστερα από χρόνια οι διάφοροι δάσκαλοί μου να με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και την εκτίμησή τους προς το πρόσωπό μου ποικιλοτρόπως  Με την παρότρυνση αυτού του  καθηγητού μου αλλά επίσης και άλλου καθηγητού μου απ’ την Άντισσα  του Πάνου Φραγκέλλη  προχωρήσαμε στην  Δημιουργία  Επιτροπής  Αγώνα  για  τη  Σωτηρία, Διατήρηση και Προβολή  του  Απολιθωμένου Δάσους. όπου είχα  τεθεί  επι  κεφαλής  της  Η Επιτροπή  αυτή είχε συντάξει σχετική Διακήρυξη το κείμενο της οποία ακολουθεί και το είχαμε υποβάλει σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Η επιτροπή μας ανέστειλε τη  δραστηριότητά της μετά την έκδοση του σχετικού Π.Δ.443/85, ΦΕΚ 160/Β/ 19.9.1985 « περί Κηρύξεως του Απολιθωμένου  Δάσους της  νήσου Λέσβου  ως  Διατηρητέου  Μνημείου της Φύσεως», αφού δι αυτού έγινε αυτό που δεν υπήρχε δηλ. η νομοθετική κάλυψη σε σχέση προς την προστασία του και η κήρυξη του χώρου του Απολιθωμένου Δάσους ως χώρου που χρήζει ειδικής προστασίας.
Τούτα έγιναν η απαρχή της αξιοποίησης του με τη δημιουργία θεσμικού αρμόδιου φορέα (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου) και την έκτοτε συνεχή επί τα βελτίω πρόοδο του με την αδιάλειπτο προσπάθεια των διοικούντων αυτό και κατά τον ευχάριστο τρόπο διαπιστώνουμε καθημερινά τα τελευταία χρόνια. Η ένταξή  του στην χορεία του Δικτύου  Γεωπάρκων της UNESCO προ ετών του δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει στο νησί μας αυτό που η μοναδικότητά του ανά τον Κόσμο του υπαγορεύει.

Παρατίθεται ως ακολουθεί η ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μας, η οποία τώρα πλέον έχει και μόνο Ιστορική αξία.

<< ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Στην Βορειοδυτική πλευρά της Λέσβου και ανάμεσα στο τρίγωνο των χωριών Αντισσας – Σιγρίου – Ερεσού βρίσκεται ο χώρος ύπαρξης ενός ξεχωριστού δημιουργήματος της Φύσης που είναι μεγίστης Επιστημονικής σπουδαιότητας και Εθνικής σημασίας, το
Α π ο λ ι θ ω μ έ ν ο     Δ ά σ ο ς    της Λέσβου.
Το  φυσικό αυτό μνημείο, το ανεπανάληπτο Απολιθωμένο Δάσος του νησιού μας που είναι το μοναδικό σ’ όλο τον Κόσμο ( μαζί μ’ εκείνο της Αριζόνας – ΗΠΑ), δυστυχώς λόγω του ότι ως τώρα έχει πλημμελή προστασία και ανύπαρκτη φύλαξη, υφίσταται ανεπανόρθωτη φθορά αφού καθημερινά ουσιαστικά λεηλατείται και καταστρέφεται κυρίως από τους επισκέπτες του.  
Θεωρούμε ότι έναντι του Απολιθωμένου Δάσους όλοι οι Έλληνες αλλά ειδικότερα όλοι εμείς οι Λέσβιοι είμαστε ένοχοι για το έγκλημα της καταστροφής του που αδιάκοπα συντελείται μπροστά στα μάτια μας.
Αυτό το φυσικό μνημείο έγινε από τη φύση μόνο μια φορά κάτω από φυσικές συνθήκες που δεν επαναλαμβάνονται, σε Γεωλογικές εποχές παρωχημένες. Αν δεν ενεργοποιηθούμε όλοι μας – επιστήμονες, πολίτες, Τοπική Αυτοδιοίκηση , Πολιτεία – το μοναδικό αυτό μνημείο της Φύσης θα αφανισθεί και δεν πρόκειται να ξαναδημιουργηθεί άλλο όμοιό του, τουλάχιστον στην σύγχρονη Γεωλογική περίοδο του πλανήτη μας.
Έτσι εμείς οι Λέσβιοι επιστήμονες που υπογράφουμε την παρούσα διακήρυξη κινούμενοι από το ερέθισμα της επιστημονικής μας ευαισθησίας, ξεκινούμε Σταυροφορία για τη Σωτηρία του Απολιθωμένου Δάσους του νησιού μας. Ιδρύουμε δε την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΕΠΑΔΑ.) . Η κατοχύρωση της εταιρείας μας θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα από τη σχετική  νομοθεσία της Ελληνικής Πολιτείας  
Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Αθήνα, σκοποί δε αυτής είναι : 
1) Η νομοθετική κάλυψη σε σχέση προς την προστασία του
2) Η κήρυξη του χώρου του Απολιθωμένου Δάσους ως χώρος που χρήζει ειδικής προστασίας.
3) Η δημιουργία Εφορείας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
4) Η δημιουργία των απαραιτήτων έργων υποδομής προς το σκοπό της προστασίας του.
5) Η Τουριστική Προβολή του
6) Η Επιστημονική έρευνα και επιστημονικές εργασίες προβολής του μέσα από τα πλαίσια αντιστοίχου έδρας στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τα ιδρυτικά μέλη

α/α
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση –τηλ/νο
Ειδικότητα
Υπογραφή
 1.
Παναγιώτης Ιορδάνης
Δρ. Μεταλλειολόγος  Μηχανικός

2
Καπετανάς Δημήτριος
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

3
Παναγιώτης Παπατσίκης
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και ΣτΕ

4
Νικος Κουτρούπης
Μεταλλειολόγος  Μηχανικός

5
Αθανάσιος Τσερνόγλου
Καθηγητής Φιλόλογος

6
Ειρήνη Κουφέλλη
Αρχιτέκτων  Μηχανικός

7
Παναγιώτης Φραγκέλλης
Καθηγητής Φιλόλογος

8
Παναγιώτης Παπάνης
Πολιτικός Μηχανικός

9
Αθανάσιος Καραμιχαλέλλης
Εφέτης Διοικητικών Δικαστηριών

10
Κολοκοτρώνης Παναγιώτης
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

…………………………………………..>>
Παραθέτω τα στοιχεία των 10 πρώτων υπογραφόντων της διακήρυξή μας αυτής που βρίσκεται ακόμη στα χέρια μου.

Εκ των πιο πάνω, εκτός του αξέχαστου καθηγητή  μου  Θανάση Τσερνόγλου άλλος ένας ευπατρίδης Λέσβιος εκ Βατούσης ορμώμενος έχει αποδημήσει στας αιωνίας μονάς περί τα τέλη του 2012 ο αείμνηστος Αθανάσιος Καραμιχαλέλλης ο οποίος προσέφερε τα μέγιστα  στην  όλη προσπάθειά μας ως δικαστής που ήταν και γνώριζε  τις νομικής φύσεως διαδικασίες. Και στα δύο αυτά εκλεκτά τέκνα της Λέσβου, το παρόν σημείωμά μου ας αποτελέσει ,μνημόσυνο εκ μέρους όλων των μελών της επιτροπής μας.

Τάκης Χαρ. Ιορδάνης (Ph.D.) ………………..……………. 26..07. 2014 

Δεν υπάρχουν σχόλια: