Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Η επιστολή του Προέδρου της ΔΕΗ προς το Σύνδεσμό μας ''ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ"

":ΔΗΜΌΣIΑ :ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος" .

………………………………………….…Αρ./Ημ./ΓρΔ/ 2443/6.8.2014
.………….………………………..Προς: Σύνδεσμο Προβληματισμού & ………………………………...Παρέμβασης για την Ανάπτυξη της Λέσβου ……………………………..…(Σ.Π.Π.Α.ΛΕΣΒ) «Πιττακός Ο Μυτιληναίος»

Περίληψη: Νέος Σταθμός Παραγωγής στη νήσο Λέσβο.

Σχετικά : α) Επιστολή σας με ημερομηνία 10-07-2014
……… β) Ε...πιστολή ΔΕΗ Α.Ε./ΓρΔ/1315/19-04-2013.

Αξιότιμοι κύριοι,
Αναφερόμενοι στην ανωτέρω (α) σχετική επιστολή σας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Η ΔΕΗ Α.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατασκευή του νέου εργοστασίου ισχύος 120 Μνν στη Σαρακήνα και δεν συνδέει το εν λόγω έργο με άλλα έργα που αφορούν στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μετά την έκδοση της άδειας παραγωγής, το 2009, η οποία σημειωτέον ισχύει μέχρι το 2039, για τον νέο Σταθμό Παραγωγής στη θέση Σαρακήνα, η ΔΕΗ Α.Ε, όπως ενημερωθήκατε με τη (β) σχετική επιστολή, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες και διαδικασίες που είναι απαραίτητο να προηγηθούν της κατασκευής του Σταθμού.
1) Εκπονήθηκαν μελέτες τοπογράφησης και χωροθέτησης των εγκαταστάσεων και γεωλογικής αναγνώρισης των εδαφών κ.λ.π.
2) Ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Δασών του Ν. Λέσβου αίτηση χαρακτηρισμού της περιοχής. Μετά την υπ. αριθμ. 1748/11709/21.04.2010 έκδοση πράξης χαρακτηρισμού
. του Δασάρχη Λέσβου υπέβαλαν αντιρρήσεις διάφοροι τοπικοί σύλλογοι. Με την υπ αριθμ. 1/2013 Απόφαση της Α' βάθμιας Επιτροπής Δασικών αμφισβητήσεων εκρίθησαν απαράδεκτες οι ως άνω αντιρρήσεις. Παρά ταύτα, δεν αποκλείεται οι παραπάνω σύλλογοι να προσφύγουν στη Β' βάθμια επιτροπή Δασικών αμφισβητήσεων.
3) Υπεβλήθη στη Κτηματική Υπηρεσία Λέσβου αίτηση καθορισμού αιγιαλού και παραλίας και εκδόθηκε το σχετικό ΦΕΚ 558/Δ/20.10.2010.
4) Παράλληλα το Δ,Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. με την υπ. αριθμ.64/15.04.2011 απόφασή του, ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας αγοράς της απαιτούμενης έκτασης και ορίστηκε επιτροπή διενέργειας έρευνας και διαπραγματεύσεων. Από τη γενόμενη έρευνα των τίτλων κυριότητας των φερόμενων ιδιοκτητών, προέκυψε ότι, σχεδόν το σύνολο αυτών, δεν είναι τίτλοι έγκυροι και ισχυροί έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, καθότι πρόκειται για ακίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Επιπλέον, πολλοί από τους φερόμενους ιδιοκτήτες τα κατέχουν με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας ή δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθούν τα στοιχεία τους,
Επομένως, η μοναδική νόμιμη διαδικασία που φαίνεται να καθιστα εφικτή την απόκτηση της γης για την υλοποίηση του έργου στην υπόψη έκταση, είναι η κτήση της κυριότητας δια αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε., διαδικασία η οποία ως γνωστό είναι χρονοβόρα και προκειμένου να υλοποιηθεί απαιτείται η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει ήδη εκπονήσει προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου Σταθμού και προέβη πρόσφατα (02.06.2014) στη δημοσίευση της δημοπράτησης του έργου «Νέος Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Λέσβου στη θέση Σαρακήνα. Μελέτη βέλτιστης ανάπτυξης του Σταθμού, της χερσαίας και θαλάσσιας πρόσβασης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του» προϋπολογισμού κατά τη μελέτη της υπηρεσίας 500.000 €, προκειμένου να αναδειχθεί ο ανάδοχος που θα εκπονήσει τη μελέτη.
5) Η Επιχείρηση, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για την κατασκευή του νέου Σταθμού, έχει ήδη μεριμνήσει για την ενίσχυση και ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού του υφιστάμενου Σταθμού παραγωγής, ώστε μέχρι να κατασκευασθεί ο νέος Σταθμός οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού να καλύπτονται αξιόπιστα και χωρίς προβλήματα ηλεκτροδότησης. Συγκεκριμένα, μετά από αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. το Μάιο του 2011, χορηγήθηκε από τη ΡΑΕ άδεια παραγωγής (ΡΑΕ/0-56460/4-11-2013) για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 18-22 Μνν στον υφισταμενο Σταθμό παραγωγής. Τα εν λόγω Η/Ζ αναμένεται να εγκατασταθούν και να τεθούν σε λειτουργία στις αρχές του
2016.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ΔΕΗ Α.Ε. όχι μόνο δεν αδρανεί και δεν έχει εγκαταλείψει τις προσπάθειες για την κατασκευή του νέου Σταθμού Παραγωγής στη θέση Σαρακήνα, αλλά καταβάλει καθε δυνατή προσπαθεια να υλοποιηθεί το έργο το συντομότερο δυνατό, παρά τις χρονοβόρες διαδικασίες και τις ποικίλες αντιδράσεις, ενώ παράλληλα μεριμνά για την πλήρη καλυψη των ενεργειακών αναγκών του νησιού μέχρι να κατασκευασθεί ο νέος Σταθμός Παραγωγής.
Με εκτίμηση
.ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ
ΑΡΘΡΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Κοινοποίηση: -Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
-Γραφείο Διοίκησης & Οργάνωσης / Γενικό Πρωτόκολλο Πρωθυπουργού
-Υπουργό Π.Ε.Κ.Α κ. Γ. Μανιάτη
-Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου κ. Ν. Γιακαλή
-Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του Ν. Λέσβου
κ. κ. Π. Βογιατζής, Γ. Ζερδέλης, Ν. Σηφουνακης
-Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
-Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής
-Δήμαρχο Λέσβου κ. Δ. Βουνατσο
-ΔΕΔΔΗΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: