Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ: Απεντασσόμενο εκ των πραγμάτων από το ΕΣΠΑ, η μόνη πιά ελπίδα μας για την υλοποίησή του, είναι η ένταξή του στο Νέο ΕΣΠΑ (2014-2021). H ακολουθούσα επιστολή πρωτοκολλήθηκε χθές στο Γραφείο του κ. Πρωθυπουργού.
<< ……………………………..……….……..………….Αξιότιμο
Παναγ. Χ. Ιορδάνης( Ph. D.) .………….…. Πρόεδρο της Ελληνικής
- Πρόεδρος του Συνδέσμου για…….… Κυβερνήσεως και Πρωθυπουργό
την Ανάπτυξη της Λέσβου…………………..… κ. Αντ. Σαμαρά
« ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ »…..………..Μέγαρο Μαξίμου
- π. Διευθύνων Σύμβουλος της………………….….ΑΘΗΝΑ
Ελληνική Βιομηχανίας Όπλων
- π. Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλ-….…….…Κοιν.: ΜΜΕ Λέσβου
λόγου Μεταλλειολόγων Μηχανικών
Αγησιλάου 9 - Ηλιούπολη 163 46 ……….Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2014
Τηλ.- Fax 210 9737053 κιν. 6977503461
ΘΕΜΑ : ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ: Απεντασσόμενο εκ των πραγμάτων από το ΕΣΠΑ, η μόνη πιά ελπίδα μας για την υλοποίησή του, είναι η ένταξή του στο Νέο ΕΣΠΑ (2014-2021).
Σχετ.: 1) Η από 18 Φεβρουαρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ.πρωτ. 1615/18.2.2013 )
2) Η από 1 Μαρτίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 1.944/ 1.3.2013 )
3) Η από 12 Μαρτίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 2288 / 13. 3.2013)
4) Η από 28 Μαρτίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 2719 /29. 3.2013)
5) Η από 15 Απριλίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ.3181 /16. 4.2013).
6) H από 8 Μαϊου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ.3ν.693 /9.5.2013).
7) Το από τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου έγγραφό του Α.Π.225 / 20.05.2013
προς το γραφείο σας.
8) Η από 27 Μαϊου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ.4248 / 28.5.2013)
9) Η από 06 Ιουνίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4530 /06.06.2013)
10) Η από 25 Ιουνίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5.008/26.06.2013)
11) Η από 22 Ιουλίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5.637/22.07.2013)
……..12) Η από 30 Σεπτεμβρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7.75/01.10.2013)
13) Υπογραφή πρόσκλησης για τη διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων χρηματοδότησης του έργου προς ένταξη του λιμανιού του Σιγρίου στο ΕΣΠΑ, από τον Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου στις 11-10-2013.
14 Η σχετική Εγκριτική Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, (με αριθμό 52853/6800/14-10-2013)
15). Η από 21. Οκτωβρίου 2013 (υπ’ αριθ. Πρωτ. 57766/7216/Φ.5.1 Δ.Τ.Ε.) επιστολή της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που κοινοποιείτο και στο δικό σας γραφείο
16) Η από 13. Νοεμβρίου 2013 (υπ’ αριθ. Πρωτ. 588) επιστολή του Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου που κοινοποιείτο και στο δικό σας γραφείο
17 ) Η από 27 Οκτωβρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8.025 / 2910.2013 )
18) Η από 23 Δεκεμβρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9412. / 24.12..2013 )
19) Η προς τον Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου 28.12.2013 (κοινοποιηθείσα προς υμάς)
20) Η από 11 Φεβρουαρίου 2014 επιστολή μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1034. / 12.2..2014 )

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Στην προτελευταία προς υμάς επιστολή μας, της από 23 Δεκεμβρίου 2013, αφού είχαμε αναφερθεί στα σχετικώς διαδραματισθέντα κατά την περίοδο την από 27.10.2013 ( σχετ. 17) ως εκείνη την ημέρα, καταλήγαμε : :
<< Σκοπός μας λοιπόν, γράφοντας τα παρόντα είναι να σας παρακαλέσουμε με την δική σας μέριμνα αλλά και εντολή να μη χαθεί η ευκαιρία να ενταχθεί το έργο μας στο από 01.01.2014 τιθέμενο σε εφαρμογή νέο ΕΣΠΑ (2014-2020).
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Ελπίζουμε αυτή τη φορά, ότι δεν έγινε με το Λιμάνι του Σιγρίου στο Γ! ΚΠΣ (1999 - 2006) αλλά και στο ΕΣΠΑ (2007-2013) να γίνει στο νέο ΕΣΠΑ.. >>

Βεβαίως πρέπει να αναφέρουμε ότι, ευχάριστη έκπληξη υπήρξε η ανακοίνωση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την 27.12.2013 ήτοι τέσσερις μόνο μέρες προ της ληκτικής ημερομηνίας εντάξεως έργων στο ΕΣΠΑ της 31.12.2013, ότι το έργο ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ εντάχθηκε σ’ αυτό, με την απαιτούμενη απόφαση του Περιφερειάρχη.
Στην επιστολή μας προς τον κ. Γιακαλή, τον τότε Περιφερειάρχη, της 28.12.2014, υπήρξαμε πάρα πολύ επιφυλακτικοί ως προς το γεγονός της δικής του αυτής αποφάσεως, γράφοντάς του επί λέξει:
<< Τούτη, η με δύο λέξεις («ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. ΜΠΡΑΒΟ», σε διάφορα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Λέσβου) υποδοχή της ανακοίνωσής σας, οφείλεται στο ότι επί τέλους τούτο γίνεται μετά από 16 ολόκληρα χρόνια!! από της αναθέσεως των μελετών του, αλλά κυρίως εκ του ότι «… η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση όλων των απαιτουμένων ενεργειών (ένταξη, δημοπράτηση, γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπογραφή σύμβασης) είναι η 31.12.2013.» κατά απάντηση του Συμβούλου του έργου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε» στην πρώτη επιστολή μας για το θέμα μας, προς τον κ. Πρωθυπουργό στις 18 Φεβρουαρίου 2013. Λόγω αυτών, με τίποτα δεν θα θέλαμε να σκεφτούμε πως θα μπορούσε τούτο να είναι « δώρο … άδωρο.». Ασφαλώς ως προς τον απαραίτητο χρόνο για όλες τις άλλες «απαιτούμενες ενέργειες» (κατά τα προλεχθέντα), πιστεύουμε ότι με σχετική θεσμική ρύθμιση αυτός θα υπάρξει. Βεβαίως τούτο, πάντα με το δεδομένο ότι στην πράξη τελικά το έργο μας, θα έχει ολοκληρωθεί ως την 31.12.2015 ( ληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί πλήρως τα έργα ΕΣΠΑ - κατά «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε» - ).
Τον σχετικό προβληματισμό μας εκφράσαμε και στην από 11 Φεβρουαρίου 2014 επιστολή μας (σχετ. 20) προς υμάς, αφού ως τότε πέραν της εκ της Περιφέρειας ανακοίνωσης της εντάξεως του έργου μας στο ΕΣΠΑ , ουδέν είχε γίνει.
Ατυχώς οι ούτως εκφρασθείσες επιφυλάξεις και προβληματισμοί μας, επιβεβαιώνονται τώρα πιά, εκ των πραγμάτων και το ανωτέρω αναφερόμενο «δώρο … άδωρο» της αποφάσεως του Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, ατυχώς επαναλαμβάνουμε, αποδεικνύεται ότι αποτελεί τη μόνη πραγματικότητα.
Τούτο δε γιατί μόλις 15 μόνο μήνες προ της 31.12.2015 ( ληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί πλήρως τα έργα ΕΣΠΑ), δεν έχει υπάρξει ακόμη υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το κακό είναι ότι δεν πρόκειται τούτο να γίνει άμεσα, αφού ο σχετικός μειοδοτικός διαγωνισμός που έλαβε χώρα την Άνοιξη του τ.ε. ως στιγμής δεν απέφερε το κάποιο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό δε διότι, οι δύο πρώτοι μειοδότες έχουν στραφεί προς επίλυση των όποιων επί του θέματός μας διαφορών τους; στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Μόλις προ εβδομάδων ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκδικάσεως των σχετικών προσωρινών μέτρων, αλλά η αντίστοιχη απόφαση ουδέν θετικό είχε στο να υπογραφεί η πολυπόθητη γιά τους υπερτρισχίλιους συμπατριώτες μας που συνυπέγραψαν την διακήρυξή του σχετικού αγώνα μας, αλλά πιστεύω και για όλους του Λέσβιους, αυτή σύμβαση.
Εφ’ όσον δε υπάρξει έτι περαιτέρω καθυστέρηση εκ προσφυγής τους στις διαδικασίες κανονικής δίκης για την επίλυση των διαφορών τους τελεσιδίκως, τότε είναι άμεσα προφανές ότι το υπολειπόμενο 15μηνο ως την 31.12.2015 θα παρέλθει και βεβαίως το σωσίβιο αυτό έργο για την Δυτική αλλά και όλη την Λέσβο, δεν θα υλοποιηθεί με κονδύλια του ΕΣΠΑ και θα χαθεί για πάντα..

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, επαναφέρουμε την πρότασή μας κατά την ακροτελεύτια παράγραφό μας, της επιστολή μας της 23.12.2013 (σχετ.18), ήτοι :
<< Ελπίζουμε αυτή τη φορά, ότι δεν έγινε με το Λιμάνι του Σιγρίου στο Γ! ΚΠΣ (1999 - 2006) αλλά και στο ΕΣΠΑ (2007-2013) να γίνει στο νέο ΕΣΠΑ.. >>.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Τούτο, μπορεί να γίνει μόνο με τη δική σας παρέμβαση, λαμβανομένου υπ’ όψη της πληθώρας των έργων ανά την Ελλάδα που αναμένεται να ενταχθούν ώστε να υλοποιηθούν, στο Νέο ΕΣΠΑ,.
Βεβαίως το να επιχειρηματολογήσουμε έτι περαιτέρω επί του θέματος μετά την κατάθεση στο γραφείο σας όλων αυτών των 14 επιστολών μας που συνοδεύονταν με τις υπογραφές υπερτρισχιλίων Λεσβίων (αρχής γενομένης από τη 18η .2. 2014), θεωρούμε ότι πια περιττεύει. Έτσι παραθέτουμε τις τελευταίες δύο παραγράφους της πρώτης αυτής επιστολής μας.
<< … ως ύστατη ενέργεια απελπισίας μας και φωνή αγωνίας μας με την παρούσα απευθυνόμενοι σε σας, τον Πρωθυπουργό της χώρας, θερμά σας παρακαλούμε να παρέμβετε προσωπικά ώστε άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου να δράσουν κατά τα προαναφερθέντα και τελικά να υλοποιηθεί το πολυπόθητο για την περιοχή μας αλλά και όλο το νησί μας έργο, …………………………………….
Το έργο αυτό κατά κύριο λόγο, σε συνδυασμό και προς άλλα όπως ο οδικός άξονας Καλλονής – Σιγρίου, κ.λπ., θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί η ελπίδα ο πληθυσμός του ακριτικού μας νησιού των 137.160 το 1928, που σήμερα ατυχώς έχει συρρικνωθεί στις μόνο 86.436 (εκ των οποίων ~15.000 αλλοδαποί.) δηλ. χάθηκε κατά ~ 50 % τα τελευταία 80 χρόνια θα μπορέσει προοδευτικά να αποκατασταθεί. Αλλιώς, η ερημοποίηση του νησιού μας και κυρίως των χωριών της Δυτικής Λέσβου θα είναι το με μαθηματική ακρίβεια επερχόμενο.>>
Με την πρέπουσα τιμή

Δεν υπάρχουν σχόλια: