Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟY: Λάθος του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτ. Βαρβιτσιώτη, λέγοντας ότι η Πολιτεία έχειΣτον  Πρωθυπουργό,  κατατίθεται την Δευτέρα  η ακόλουθη   επιστολή μας,  15η  στη σειρά πό το Φλεβάρη του 2013 , για το ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ.

<<  Λάθος του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτ. Βαρβιτσιώτη, λέγοντας ότι η Πολιτεία  έχει  επενδύσει 40 εκατ. Ευρώ στο «Λιμάνι του Σιγρίου»!!! και δεν αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε, άρα  είναι ήδη κατασκευασμένο!!!

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,


Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε επί της κεφαλής όλων των Λεσβίων η δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτ. Βαρβιτσιώτη ότι  το Λιμάνι Σιγρίου είναι ήδη κατασκευάσμένο!!!  Μάλιστα ότι για αυτό, η Ελληνική Πολιτεία δαπάνησε για την κατασκευή του 40 ολόκληρα εκατομμύρια.!!!
Τούτο δε σε αντίθεση με τα δικά του εγγράφως κατατεθειμένα  για το έργο «Λιμάνι του Σιγρίου» ( ως γνωστό είναι  προϋπολογισμού μόνο 13,60 εκατομ. Ευρώ και όχι βεβαίως 40  εκατομ.) με το από  13..3.2014 (υπ΄αριθ. Πρωτ. 249/2014) έγγραφό του, απαντώντας μας στην προς υμάς από 11 Φεβρουαρίου 2014 δική μας επιστολή ( σχετ.20), που κοινοποιούταν και σε σας, επί λέξει ανέφερε:
   « … η διαδικασία υλοποίησης και έγκαιρης  κατασκευής των ως  άνω λιμενικών έργων του Σιγρίου εντός της καταληκτικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ (2007-2013), είχε αναληφθεί και πραγματώνεται από την ως άνω εταιρεία (ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε)»..

Τα ανωτέρω λεχθέντα από τον κ. Βαρβιτσιώτη στην παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ για την ακτοπλοΐα, την Τρίτη 4 τ.μ., μας ανάγκασαν να στείλουμε στο Τύπο στη Λέσβο την επισυναπτόμενη επιστολή μας. (Συνημ. 1)

Σας υποβάλουμε την παρούσα για να επαναφέρουμε τα πράγματα στην κατάσταση της πραγματικότητας και όχι αυτής της «εικονικής» της κατά τον  Υπουργό  Ναυτιλίας και Αιγαίου, σε τρόπο ώστε να μη  θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη εντάξεως του έργου «Λιμάνι του Σιγρίου»  στο Νέο ΕΣΠΑ ( εκ του ότι κατά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου τούτο, έχει ήδη κατασκευαστεί), και αφού ατυχώς ως εκ της δικαστικής εμπλοκής της υποθέσεως (όπως αναφέρθηκε στην από  24.9.2014 (σχετ.21.)  η απένταξή του έργου αυτού από το ΕΣΠΑ (2006-2013 )   α τ υ χ ώ ς  για μας, είναι το πλέον ή βέβαιο δεδομένο. .   
Τέλος, παίρνοντας αφορμή από την παρούσα, σας παρακαλούμε για μία ακόμη φορά να παρέμβετε ώστε η Δυτική Πύλη της Λέσβου να γίνει πραγματικότητα ύστερα πό ένα και πλέον πιά αιώνα, ελεύθερου εθνικού βίου του νησιού μας.
Με την πρέπουσα τιμή   >> 

Δρ. Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης …………………………07.11.2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: