Η καμπάνια μας για το σπάσιμο του Δήμου Τέρατος Λέσβου άρχισε αφ’ ότου δημοσιεύθηκε εδώ στην ίδια θέση, το άρθρο μου «O Δήμος Τέρας (Λέσβου): Ζει και βασιλεύει και…»μετά την κοινολόγηση του προσχεδίου, σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις Θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις», αρχές Ιουνίου.
Αφού στη συνέχεια τούτο έγινε σχέδιο νόμου κοινολογήσαμε τη σχετική διακήρυξή μας, με το άρθρο μας «Για να ΣΠΑΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΡΑΣ (ΛΕΣΒΟΥ): Η  Δ ι α κ ή ρ υ ξ ή …μ α ς».
Τέλος «απ’ τη θεωρία μπήκαμε στην πράξη», όταν τέλη Ιουλίου υποβάλαμε στον Πρωθυπουργό της χώρας το σχετικό αίτημα μας. Τούτο έγινε με επιστολή, που τη συνόδευε η διακήρυξή μας με υπερ200 υπογραφές κατοίκων της Ανεμώτιας.
Προ 15ημέρου, λάβαμε απάντηση στην επιστολή μας αυτή, από το Υπουργείο Εσωτερικών, που υπογράφεται από τη Γενική του Διευθύντρια και που το «ζουμί» της είναι, ότι για το σπάσιμο του Δήμου τέρατος Λέσβου, δεν υπάρχει ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
Η νομενκλατούρα του Υπουργείου Εσωτερικών με τη νοοτροπία του άκρατου αθηνοκεντρισμού, με την απάντησή της αυτή, αφού αποδέχεται ότι ο νόμος περί την Καλλικράτειο Αρχιτεκτονική είναι κακός, όπως χωρίς περιπλοκές και με ειλικρίνεια παιδιού γράφεται στη Διακήρυξή μας, αφού αποδέχεται ότι ο δημιουργηθείς βάσει αυτού ένας και μοναδικός Δήμος στο νησί είναι μία τερατογένεση του και τέλος αφού αποδέχεται ότι με το νόμο αυτό αποστερείται από εμάς τους Λέσβιους η ισονομία και ισοπολιτεία που απολαμβάνουν άλλοι συνέλληνες νησιώτες π.χ. Ευβοείς, Κρητικοί -Ρεθυμνιώτες, Λασιθιώτες-, κατά πως με σαφήνεια αναφέρεται στην προς το Πρωθυπουργό συνοδευτική επιστολή μας, με πράγματι περίτεχνο άλμα σκέψεως η κυρία Γενικός, καταλήγει απαντώντας μας ότι το Σπάσιμο του Δήμου τέρατος θα μπορούσε να γίνει «…μόνο αν προκύπτει σχετική αναγκαιότητα βάσει αντικειμενικών κριτηρίων…».
Σόφισμα, εξαιρετικής μαεστρίας. Δηλαδή με τεχνική περισσή σοφιστού, λέγει σ’ εμάς τους Λέσβιους το πιο πάνω γενικό και ακαθόριστο που εμείς με τη σειρά μας, θα πρέπει να το καταπιούμε και μάλιστα αμάσητο. Κοντολογίς, σωστά όλα αυτά τα εκ μέρους μας προβαλλόμενα, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε τους πεφωτισμένους των Αθηνών να δουν αυτοί για εμάς, το αν οι ιθαγενείς της Λέσβου, ήτοι εμείς, έχουμε πρόβλημα.
Πρώτα να διαπιστώσουν την ύπαρξη του προβλήματος. Εεε!! μετά, θα δούνε αν τούτο πρέπει να λυθεί. Δηλαδή εν τέλει, να μην ανησυχούμε, να ησυχάσουμε και να περιμένουμε το πότε άλλοι, μέλη επιτροπής, κ.λπ., κατέχοντες τη σοφία των αιώνων, θα αποφανθούν για μας τους δύσμοιρους κατοίκους της Λέσβου το αν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, όπως γράφουν, για το αίτημά μας