Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

« Ζήσε Μάη να φας τριφύλλι» για το ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ.

« Ζήσε Μάη να φας τριφύλλι» για το ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Εξειδικεύοντας το κείμενο της Επιτροπής του Υπουργείου «ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και ειδικότερα το κεφάλαιο σε ότι αφορά το θέμα της αλλαγής της χωροταξικής διάρθωσης των ΟΤΑ που ανήρτησα στο χθεσινό κείμενό μου, για μας τους Λέσβιους μόνο αυτό που αναφέρεται στην επικεφαλίδα του παρόντος μπορεί να το αποδώσει. 
 Αρχικά, η απάντηση που είχαμε πάρει στην πρώτη επιστολή μας προς τον Πρωθυπουργό (όταν είχαμε υποβάλει τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μας με το πακέτο υπογραφών συναγωνιστών μας από την Ανεμώτια) για το ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ και που μας δόθηκε από την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εσωτερικών, το περασμένο καλοκαίρι ήταν :
<<…παρεμβάσεις στη χωροταξική διάρθρωση των Δήμων της Χώρας θα εξετασθούν στο πλαίσιο συνολικής αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μόνο στις περιπτώσεις όπου προκύπτει σχετική αναγκαιότητα βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) >>.
Αναμέναμε λοιπόν το τι θα έλεγε η επιτροπή αυτή, στο πόρισμά της σχετικά. 
Δεν είπε τίποτα.
Τούτο δε γιατί εκ προοιμίου η ηγεσία του Υπουργείου της είχε δώσει την οδηγία να μην μπεί και πάλι προς συζήτηση τη χωροταξική διάρθρωση των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο των εν εξελίξει επεξεργασιών, ως επί λέξει αναφέρεται: 
<<.... η κατεύθυνση που δόθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στην Επιτροπή του άρ. 5 του ν. 4368/2016 ήταν να μην τεθεί εκ νέου προς συζήτηση η χωροταξική διάρθρωση των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο των εν εξελίξει επεξεργασιών.>>
Το Υπουργείο λοιπόν με όλα αυτά μας υποβάλλει, ειδικά εμάς τους Λέσβιους τους στο μαρτύριο του Ταντάλου, που ενώ έχουμε το δίκιο με το μέρος μας δεν μας επιτρέπεται να το «γευθούμε». 
Αυτό προκύπτει από την πιο κάτω διαπίστωση της επιτροπής που ασφαλώς μπορεί να λεχθεί ότι «φωτογραφίζει» το Δήμο Λέσβου.
<<…Το γεγονός δε της [59] παράλληλης εφαρμογής σημαντικών μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής από το 2010 και εξής, είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α., λόγω της έλλειψης πόρων και προσωπικού, στοιχείο που έγινε ιδιαίτερα αισθητό στους κατοίκους των Δήμων που προέκυψαν από εκτεταμένες και, σε κάποιες περιπτώσεις, δυσλειτουργικές συνενώσεις >>.
Και ασφαλώς όλα τα ανωτέρω εμείς οι Λέσβιοι τα έχουμε βιώσει στον υπερθετικό βαθμό αφού ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΡΑΣ Λέσβου προέκυψε από εκτεταμένες και αναμφισβήτητα δυσλειτουργικές συνενώσεις. 
Τούτο ακριβώς δικαιώνει τη θέση της Επιτροπής μας (που αποτελούν εν δυνάμει οι 3.500 συμπατριώτες μας οι οποίοι έχουν υπογράψει τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μας) και που κωδικοποιημένα είναι «ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ» όπως έχουμε γράψει επανειλημμένα στις 8 ως τώρα επιστολές μας προς τον Πρωθυπουργό. 
¨Όμως στο ίδιο κείμενο της Επιτροπής του Υπουργείου αναφέρεται ότι θα μπορούσαν να εξεταστούν αιτήματα αλλαγής του χωροταξικού ( ως στην περίπτωσή μας), << ωστόσο, πριν την έναρξη οποιασδήποτε συζήτησης σχετικά με μία νέα αλλαγή του χωροταξικού των Ο.Τ.Α., θα πρέπει να εξεταστούν οι λόγοι επί των οποίων εδράζονται τα σχετικά αιτήματα.>>
Δηλ., το σπάσιμο του ΔΗΜΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ Λέσβου θα μπορούσε να εξετασθεί και να γίνει εις τον καιρόν ….εάν και εφόσον, απλά «ζήσε Μάη να φας τριφύλλι».
05.03.2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: