Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ, μετά την απάντηση του Προέδρου της ΔΕΗ της 5-4-2017Η ΠΡΟΣ   ΤΟΝ   ΠΡΟΕΔΡΟ   ΤΗΣ   ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ     ΑΡΧΗΣ     ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ, μετά την  απάντηση του Προέδρου  της ΔΕΗ  της  5-4-2017, όπως πρωτοκολλήθηκε στην ΡΑΕ,στη ΔΕΗ, Γραφείο Πρωθυπουργού κ.άλ

<< ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ………………………………Προς
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ………………. τον Πρόεδρο της  
ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ( Σ.Π.Π.Α.ΛΕΣΒ.) …………… Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»…………………… Δρ. Νικ. Γ. Μπουλαξή
 Αγησιλάου 9  -  ΑΘΗΝΑ  163 46……… …………………… Πειραιώς 132
Τηλ. – Φαξ 210 9737053, 6977503461 ……………………. 118 54  Αθήνα

 Αθήνα  3 Ιουλίου 201΄7 ……………………. Κοιν. Ως  Πίνακας  Παραληπτών

ΘΕΜΑ : ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ………………ΙΣΧΥΟΣ 120 MW, ΣΤΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ  ΛΕΣΒΟΥ.

Σχετ.:  Το έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Σύμβούλου της ΔΕΗ κ. Εμμ.
………. Παναγιωτάκη με αριθμ πρωτ. Αρ./ΗΜ./ ΓρΔ/1062/.5-4-2017 (Συνημ.1).

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
.
Απευθυνόμαστε σε σας μετά την απάντηση που μας εδόθη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Εμμ. Παναγιωτάκη με το σχετικό έγγραφο του το στην επικεφαλίδα, το οποίο και επισυνάπτουμε στην παρούσα.
Τούτος απαντώντας μας στο ουσιαστικά ένα και μοναδικό ερώτημά μας που του είχαμε θέσει με την επιστολή μας της 18.02.2017, και συγκεκριμένα : << Το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΔΕΗ ΑΕ, εξακολουθεί να περιλαμβάνει την κατασκευή του εργοστασίου αυτού στη Λέσβο (θέση Σαρακήνα), ή έχει καταργηθεί παντελώς στο νησί μας;;>>: με τη δισέλιδη απάντησή του, ( που κοινοποιείται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στον Υπουργό Ενέργειας, στην Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου, στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους Λέσβου, στους ΓΓ ΑΔΑ και Νησιωτικής Πολιτικής, και στο Δήμαρχο Λέσβου), κατέληγε στο :
<< Υπό το καθεστώς αυτό της αβεβαιότητος του ενεργειακού σχεδιασμού για τα ΜΔΝ ακόμη και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα η ΔΕΗ ΑΕ δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στην υλοποίηση της εκδοθείσας το 2009 Αδείας Παραγωγής και έχει ενημερώσει σχετικά τη ΡΑΕ».
Έτσι, ατυχώς για τη Λέσβο που ηλεκτρενεργειακά δεινοπαθεί από τα τέλη της δεκαετίας το ’80,   η πενταετούς διάρκειας Άδεια Παραγωγής για τη ΔΕΗ στη Σαρακήνα, ήδη εξέπνευσε και το κεφαλαιώδες θέμα, το Εργοστάσιο Βάσεως της στο νησί μας - των 120 MW -,  όχι μόνο δεν κατασκευάστηκε αλλά ατυχώς ούτε ακόμη και αυτή η περιβαλλοντική αδειοδότηση του δεν έχει καν δρομολογηθεί.
Τούτο  γιατί, κατά το προαναφερθέν έγγραφο  του Προέδρου  της ΔΕΗ  «…. η περιβαλλοντική αδειοδότηδη του νέου Σταθμού δεν ανατέθηκε ακόμη στον μειοδότη δεδομένου ότι με την Απόφαση της ΡΑΕ 469/2015 συγκροτήθηκε Επιτροπή Εξέτασης της οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σε Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2014/536 /Ε.Κ. Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»  
 Επί προσθέτως, εκ του ότι το προγραμματιζόμενο  απ’ τη ΔΕΗ νέο αυτό εργοστάσιο στη Λέσβο θα χρησιμοποιούσε «βαρύ καύσιμο μαζούτ», ο κ. Παναγιωτάκης προχωρά στην απάντησή του στο να επισημάνει το ότι οι προδιαγραφές ως προς τα όρια εκπομπών κατά τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. είναι τέτοιες που κάνει να επιτυγχάνονται, χρησιμοποιώντας μόνο Φυσικό Αέριο και συμπληρώνει : « …. στα ΜΔΝ ( ως το νησί μας)  και εφ’ όσον, μετά από σχετική μελέτη σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση 2014/536/Ε.Κ., προκύψει ότι δεν είναι τεχνικά εφικτή και οικονομικά αποδοτικότερη η λύση της Διασύνδεσης.» 
Εκ του ότι οικονομοτεχνικά η χρήση Φ.Α. ως λύση είναι ανέφικτη ακόμη και για τη Λέσβο (το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Αιγαίου), ως εκ της εγγενώς μικρής σχετικά σ’ αυτή κατανάλωσης  ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με το μέγεθος της αντιστοίχου επενδύσεως ( Αποθηκευτικές δεξαμενές, Λιμενικές εγκαταστάσεις και Υποδομές εξαιρετικής ασφαλείας πέραν του ιδίου του Εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής),   ως διευκρινίζει ο κ. Παναγιωτάκης η προβλεπόμενη εναλλακτική λύση για τη Λέσβο, είναι αυτή της διασυνδέσεως της, προφανώς με το ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας μας .
 Με δεδομένο δε ότι όταν προ ετών για τη μεταφορά της παραχθησομένης  ενέργειας από  Αιολικά Πάρκα ΄( project ιδιώτη, σε Χίο, Λήμνο, Λέσβο  353 ανεμογεννητριών ολικής εγκατεστημένης ισχύος 706 MW, και επενδύσεως ~ 1.800.000.000  Ευρώ), αναφέρετο ότι για τη διασύνδεση με την Εύβοια θα απαιτείτο επί πλέον  κόστος της τάξεως των 800.000.000 Ευρώ, η ερώτηση που άμεσα τίθεται είναι, πώς θα μπορούσε για τη Λέσβο και για ισχύ 120 μόνο MW να διατεθεί ένα κονδύλιο τέτοιας τάξεως μεγέθους για τη Διασύνδεση της με το ηπειρωτικό Δίκτυο της χώρας ;
Ακόμη ας ληφθεί υπ’ όψη τέλος, ότι η πετρελαϊκή μονάδα της ΔΕΗ στου «Καλαμάρη» Μυτιλήνης με την πανσπερμία των συνεχώς και σε καθημερινή βάση  παλαιουμένων Η/Ζ, καθίσταται περισσότερο προβληματική  ηλεκτροπαραγωγός μονάδα, κακής ποιότητας ρεύματος, ασφάλειας εφοδιασμού ελάχιστης και τέλος μη αξιόπιστη για όλους εμάς τους Λέσβιους. Τούτο ατυχώς συνεχώς το βιώνουμε από τις απρογραμμάτιστες .διακοπές ρεύματος, black outs, κ.λπ.,  με όλες τις εξ αυτών «παράπλευρες απώλειες».
 Ως συνέπεια όλων τούτων, το επί 40 περίπου χρόνια άλυτο πρόβλημα της ηλεκτρενεργειακής πενίας του νησιού μας, που «σέρνεται» στην κυριολεξία εκ της αβελτηρίας, αδιαφορίας και της έλλειψης φροντίδας των της Πολιτείας μας ταγών, παρατείνεται έτι περαιτέρω και μάλιστα χωρίς προσδιορισμένο ορίζοντα επίλυσή του.
Με βάση όλα τα προαναφερόμενα, θα σας παρακαλούσαμε να μας πληροφορήσετε το πώς σκέφτεστε να λυθεί το πρόβλημα του νησιού μας.
 Θεωρούμε ότι οι Λέσβιοι δικαιούνται αλλά και αξιούν  να ακούσουν από σας ότι το πρόβλημά τους θα λυθεί με κάποιο δεδομένο  τρόπο και ότι τούτο θα γίνει βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, άμεσα.  Ας μη σας διαφεύγει ότι το νησί μας βρίσκεται σε μια παρατεταμένη κατάσταση ηλεκτρενεργειακής πενίας που χρονικά  ξεπερνά ήδη την διάρκεια μιάς ολόκληρης γενεάς.
Είναι προφανές ότι  η όποια εκ μέρους σας επιτάχυνση των πραγμάτων ώστε να αρχίσει κατά το δυνατόν άμεσα η κατασκευή της ηλεκτροπαραγωγού μονάδας που πρέπει, χρειάζεται  αλλά και δικαιούται ο τόπος μας για μια περίοδο 30-40 χρόνων, θα παράσχετε υψίστη υπηρεσία στους Λέσβιους
               Με τιμή
…………………………………………………………………….  Συνημ. 1Παναγ. Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)


 Πίνακας  Παραληπτών

 1)  Γραφείο του Πρωθυπουργού   
 2)  Υπουργός Π.Ε.Κ.Α.  κ.Γ. Σταθάκης  
 3)  Πρόεδρο και Διευθλυνοντα Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Εμμ. Παναγιωτάκης
4)    Περιφερειάρχη   Βορ. Αιγαίου  κ. Χρ. Καλογήρου

 3)   Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του Ν. Λέσβου κ.κ.  Πάλλης, Αθανασίου, Σταύρου

 5)  Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
 6)  Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής κ.
 7)  Δήμαρχος της Λέσβου κ. Σπ. Γαληνός
8)  Τα ΜΜΕ Λέσβου και ο Παροικιακός τύπος.
9)       ΟΛΣΑ και πρωτοβάθμιοι Παροικιακοί Σύλλογοι.>> 

Δεν υπάρχουν σχόλια: